Hoping to contribute Hong Kong’s strength to Asian Games: NPC deputy Kenneth Fok Kai-kong